Share This Post

Barn och ungdom

Skolan förmår inte hjälpa när föräldrarna dricker

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson: Regeringen satsar på stöd till barn med missbrukande föräldrar. Bara en tredjedel av grundskolorna har en policy för att upptäcka och stödja barn till föräldrar som missbrukar. Stora brister finns också i samverkan mellan skola, socialtjänst och polis, enligt en ny undersökning från Alkoholkommittén.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar