Share This Post

Ekonomi / Metoder

SKLs rekommendationer gällande arvodes- och omkostnadsersättningar 2013

Sveriges Kommuner och Landsting ger årligen ut rekommendationer gällande arvodes- och omkostnadsersättningar till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL och LSS samt rekommendationer gällande ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar