Share This Post

Metoder / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

SKL om evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård

Nu har Sveriges kommuner och landsting tagit ytterligare ett steg för att tydliggöra vikten av att insatserna ska göra bästa möjliga nytta för brukare/patienter. Förbundets styrelse har antagit ett så kallat positionspapper om evidensbaserad praktik. Det redovisar SKL:s syn på vad en evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård kan vara, och vad som krävs för att komma dit.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar