Share This Post

Arbetsmarknadsåtgärder / Försörjningsstöd / SocialNätet-Arkiv

SKL: Bra att kombinera ekonomiskt bistånd och inkomster

SKL är positiva till regeringens förslag att ge möjlighet att kombinera ekonomiskt bistånd med inkomster, den så kallade jobbstimulansen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar