Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Skillnader i vården och omsorgen om äldre

Många kommuner har förbättrat äldreomsorgen, men samtidigt finns det stora skillnader inom flera områden. Det visar Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre 2010, som för första gången görs gemensamt av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar