Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

”Skilj noga på personliga åsikter och yrkesetik”

SLUTREPLIK. Det råder begreppsförvirring om vilka konventioner och rättigheter som råder gällande vårdpersonalens samvetsfrihet. Individens rätt att hävda sitt samvete genom tro och övertygelse kan begränsas av andras människors fri- och rättigheter, som kvinnors rätt till hälsa och vård. Man måste noga skilja på vad som är yrkesutövarens personliga åsikter och yrkesetik, skriver RFSU, Vårdförbundet och Läkarförbundet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar