Share This Post

Hälsa i arbetslivet / Sjuk- och aktivitetsersättning / Sjukdom & arbetsskada / Sjukförsäkring / SocialNätet-Arkiv

Skilda effekter av sjukregler

Fler går i tidig pension – och fler fortsätter att jobba. De hårdare sjukreglerna har fått skilda effekter för äldre med många sjukdagar i bagaget och andra.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar