Share This Post

Integration / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Skicka in idéer och verktyg om hälsa hos nyanlända!

Det pågår ett intensivt arbete med att samla in och sprida kunskap om redan tillgängliga goda exempel på verktyg och insatser som rör nyanlända. Med stöd från Socialdepartementet utvecklar Uppdrag Psykisk Hälsa/Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) modeller för att förstärka generella och tidiga insatser för bättre hälsa hos nyanlända och asylsökande.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar