Share This Post

Arbetsmarknad

Skatterabatt ska ge fler jobb till långtidsarbetslösa

Arbetslösa måste få bättre hjälp och stöd att komma tillbaka till arbetslivet. Anställningsstödet för långtidsarbetslösa ska därför utökas. Försök ska genomföras med anonymiserade platsansökningar. Studier i svenska ska i större utsträckning kombineras med möjlighet till praktik, skriver företrädare för s, v och mp inför vårens budgetproposition.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar