Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Skärpt straff för våld mot barn

En parlamentarisk kommitté som tillsattes för flera år sedan vill att hårdare straff ska dömas ut för våld inom familjen som riktar sig mot barn. Det finns politisk enighet om detta och ett förslag kommer att lämnas till lagrådet i december och lagändringen beräknas träda i kraft nästa år.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar