Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

Skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

En ny regel i skadeståndslagen började gälla den 1 september 2010. Enligt regeln ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta skador som barnet orsakar genom brott. Det skärpta skadeståndsansvaret ska omfatta sak- och personskador samt skada genom kränkning. I detta faktablad beskrivs kortfattat den nya skadeståndsregeln.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar