Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Skärpt anmälningsplikt för diakoner föreslås

En diakon som i Svenska kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd, inte bara bör, utan ska anmäla detta till socialnämnden. Det föreslås i en skrivelse till kyrkomötet som i höst ska behandla frågan om tystnadsplikt och sekretess i Svenska kyrkan.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar