Share This Post

Socialt arbete och hälsa

Skapa ett VINNOVA för vård, skola och omsorg

Sverige kan bli världsledande inom utveckling av välfärden. Men det kräver mer och bättre forskning om kommuners, landsting och regioners kärnverksamhet, vård, skola och omsorg.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar