Share This Post

Droger och beroenden

Skall vi straffa syndare eller hjälpa människor?

Förbud betyder inte att bruket, och skadorna av alkohol, narkotika och tobak försvinner. Föreställningen att folkhälsoproblem kan skiljas från andra sociala mekanismener, och därmed inte bara behandlas utan också elimineras har inte fungerat. I andra europeiska länder och även inom FN:s ram så vinner ett alternativ till förbudspolitiken styrka: skadereduceringsmodellen. Waldemar Ingdahl och Louise Persson visar i boken Straffa syndare eller hjälpa människor hur skadereducering är ett realistiskt och evidensbaserat alternativ inom ramen för folkhälsoarbetet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar