Share This Post

Arbetsmarknad / Psykiatri

Sjukskriv på deltid i första hand

Företrädare för Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska läkaresällskapet och Landstingsförbundet är självkritiska och menar att de måste samordna sig i högre utsträckning för att bekämpa de höga ohälsotalen. De menar också att det är viktigt för den sjuke att ha fortsatt kontakt med arbetslivet och att det därför borde vara mer självklart att sjukskriva på deltid.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar