Share This Post

Hälsa i arbetslivet / Sjuk- och aktivitetsersättning / Sjukdom & arbetsskada / SocialNätet-Arkiv

Sjukpenningtalet 2014

Sjukpenningtalet ökade i en något snabbare takt under 2014 jämfört med 2013. Samtidigt minskar antalet personer som har sjukersättning, vilket gör att ohälsotalet fortfarande ligger historiskt lågt, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar