Share This Post

Sjuk- och aktivitetsersättning / Sjukdom & arbetsskada / SocialNätet-Arkiv

Sjukpenning och sjukersättning ökar

Sjukpenningtalet steg med 0,9 dagar under 2012. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per tusen försäkrade har ökat med 0,43 individer under samma period.
Orsaken till ökningen av sjukfall beror dels på att en del av de personer som uppnått tidsgränserna i sjukförsäkringen återvänder till sjukförsäkringen, men det har också skett en ökning av andra fall.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar