Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Sjukfrånvaron fortsätter att öka

SKL har samlat in uppgifter som kommuner och landsting har rapporterterat in i sina årsredovisningar. Sammanställningen visar att sjukfrånvaron i kommunerna har ökat från 5,5 till 5,9 procent mellan 2012 och 2013 och i landstingen från 5,0 till 5,2 procent. Ökningen gäller både bland kvinnor och bland män men den totala sjukfrånvaron är fortfarande betydligt högre bland kvinnor.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar