Share This Post

Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete och hälsa

Sjukfrånvaro överförs mellan generationer

Ju mer sjukfrånvarande föräldrarna är under barnens uppväxt, desto mer omfattande blir barnens sjukfrånvaro i vuxenlivet. Överföring mellan generationer finns oavsett om sjukfrånvaronivån är hög eller låg.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar