Share This Post

Arbetsmarknad

Sjukförsäkringen ett spel om att slippa Svarte Petter

Tung folkpartistisk sjukvårdspolitiker kritisk till regeringen Reinfeldt: Vi måste få redskapen så att vi kan förverkliga arbetslinjen på ett humant och effektivt sätt. De kortsiktiga, småskaliga rehabiliteringsprojekt som regeringen bedriver inom Finsam duger inte. Det ursprungliga Finsam – samverkan mellan landsting och Försäkringskassan – måste förverkligas i fullformat och få minst 10 procent av sjukpenningresurserna. Då kan vi snabbt använda pengarna till aktiv rehabilitering i stället för passiv sjukskrivning – utan att bryta arm om vems budgeten är. Efter denna reform är det dags att lägga över ansvaret för sjukförsäkringen på landstingen och få en helhetssyn på sjukdom, rehabilitering och arbets­marknad, skriver landstingsrådet och partistyrelseledamoten Birgitta Rydberg (FP).

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar