Share This Post

Arbete och sysselsättning / Hälsa i arbetslivet / Sjukdom & arbetsskada / SocialNätet-Arkiv

Sjukfall i psykiska diagnoser ökar

Sjukfallen i psykiska diagnoser fortsätter att öka. I stor utsträckning handlar det om diagnoser där risken för långa och återkommande sjukfall är stor.
– Samhället har alltså mycket att vinna på att arbeta aktivt för att minska nya sjukfall i psykiska diagnoser, både ur ett individ– och ett samhällsperspektiv, säger analytiker Christina Olsson Bohlin.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar