Share This Post

Arbetsmarknad

Sjuka blir utan rehabilitering

Många människor som får socialbidrag är också sjuka. Ofta saknar de arbete och har ingen rätt till arbetslöshetsersättning eller sjukpenning. Totalt finns det över 35 000 socialbidragshushåll med minst en person som både är sjuk och arbetslös.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar