Share This Post

Ångest / Fulltextmaterial

Självskadebeteende -Forskning, behandling och metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos unga

Tänkbara orsaker till självskadebeteende och hur det kan upplevas av den unge diskuteras. Aktuell forskning och strategier för behandling beskrivs. Rigmor Stain, docent och forskare i biologisk psykiatri, är redaktör och har funnit kunniga och insatta experter som bidrar med aktuella kunskaper och erfarenheter inom området.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar