Share This Post

Barn och ungdom / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Självmorden ökar starkt bland unga invandrare

Den officiella statistiken visar på minskande självmord – men bland unga utrikesfödda invandrare är ökningen tvärt om dramatisk. Minskningen av självmorden har inte kommit de mindre privilegierade grupperna i samhället till del. Efter att ha utrett hundratals patienter med traumatisk stress är min slutsats att en bidragande orsak vid flyktingarnas självmord är samhällets bemötande, skriver Marcello Ferrada-Noli, doktor i psykiatri och professor i internationell hälsa vid Högskolan i Gävle.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar