Share This Post

Bostad

Situation Stockholm

Situation Stockholm är en tidning som säljs av hemlösa i Stockholm. Föreningen bedriver även projekt för att återinföra de hemlösa på den ordinarie arbetsmarknaden.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar