Share This Post

Kriminalitet

SiS deltar i projekt med sociala insatsgrupper för ungdomar

SiS ingår som referens i ett samverkansprojekt mellan främst Polisen och kommunernas socialtjänst. Projektets syfte är att utveckla strukturerad samverkan för att hjälpa unga att hitta en väg ut ur kriminaliteten.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar