Share This Post

Arbetslöshet / Ekonomi / Sjukdom & arbetsskada / SocialNätet-Arkiv

SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Regeringen vill genom förslagen få rätt att bestämma att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ska kunna vara fortsatt skyddad även om han eller hon stängs av från aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program genom Arbetsförmedlingen har i regel rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar