Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Sexmissbrukare avstår kommuners hjälp

Storstadskommunerna lyckas inte nå sexmissbrukare med hjälp och stöd. I Malmö, Stockholm och Göteborg finns KAST, en stödgrupp inom socialtjänsten som ska hjälpa den som hamnat i ett sexrelaterat missbruk. Men det är få som hör av sig dit.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar