Share This Post

Sexualitet / Sexuella övergrepp / SocialNätet-Arkiv

Sexbrott mot barn ökar – men få pedofiler får vård

Under 2000-talet har anmälningarna om sexbrott mot barn ökat. Men vårdutbudet för personer som är sexuellt intresserade av barn är fortfarande begränsat.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar