Share This Post

Okategoriserade

Seminarium om välfärd och hälsa i Kunskapskanalen

Fredagen den 3 februari klockan 16—19 sänder Kunskapskanalen/UR Samtiden Vetenskapsrådets kvartalsseminarium om välfärd och hälsa som arrangerades i slutet av november. Bland föredragshållarna finns bland andra Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet, som talar om möjligheterna att åldras utan att bli dement, samt Hans Nilsson, docent i historia vid Linköpings universitet. Hans Nilsson ingår i ett forskarnätverk som under flera år har arbetat med att kartlägga hälsan hos befolkningen i främst Linköping och Norrköping. Resultaten visar på stor ojämlikhet i hälsa mellan invånarna i de två tvillingstäderna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar