Share This Post

Okategoriserade

Sekretesslag (1980:100)

Denna lag innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar