Share This Post

Kriminalitet / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Sekretess hinder för hantering av högriskindivider

För att olika myndigheter ska kunna samverka när det gäller personer med psykisk sjukdom som riskerar att begå brott, krävs att nuvarande sekretessbestämmelser förändras. Det skriver debattörer verksamma vid Rättsmedicinalverket.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar