Share This Post

Förebyggande arbete / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Sekretess försvårar arbete med sociala insatsgrupper

Sekretesslagstiftningen lägger hinder i vägen för effektiv samverkan kring unga i riskzon att utveckla en kriminell livsstil. Socialtjänsten tolkar dessutom lagstiftningen olika över landet. Det menar Polisen som har utvärderat försöken med sociala insatsgrupper, en av programpunkterna på årets Råd för framtiden.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar