Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Sekretess finns, men hur kan den hanteras för att bli så bra som möjligt så matchningen fungerar?

Alla familjehemsföräldrar är medvetna om den stränga sekretess som råder inom socialtjänsten, men hur ska de kunna avgöra om de har de resurser som behövs, om de inte får relevant information? Det här är inget som bara sägs i min studie utan förekommer här och där i tidigare forskning till exempel: ”Länsstyrelsen konstaterade att de placerade barnen ofta har svår problematik och detta ställer höga krav på familjehemmen, så det är viktigt att informationen inför placeringen av det specifika barnet är adekvat så att uppdraget blir tydligt.” Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2008.

Sekretess finns, men hur kan den hanteras för att bli så bra som möjligt. Socialtjänsten behöver bli tydligare med vad som är sekretess, så att det inte bara blir ett ord som används.

Det som framkommer i min studie är att familjehemmen ofta upplever att bristen på information fortsätter även efter barnets placerats:
”Soc. gör ju sin grundläggande analys om man kan vara familjehemsförälder, sen händer det ju inget mer. Och helt plötsligt så står man där med ett barn och då ska man veta och kunna allting. Det borde vara mer utbildning i allt möjligt faktiskt.”
Anja, 52 år

Barnombudsmannen (2011) intervjuade tonåringar som placerats i familjehem, och flera av tonåringarna ansåg att familjehemmen borde få mer utbildning i hur man ska hjälpa barn och unga som har eller har haft missbruksproblematik, de tyckte att det borde vara obligatoriskt för familjehem som tar emot barn med denna problematik. Tonåringarna i studien efterfrågar också att socialtjänsten ska ge mer information till familjehemsföräldrarna om de placerade barnen, de menar att det skulle hjälpa de vuxna att förstå vad som hänt tidigare och hur det kan påverka deras beteende nu.

Min egen erfarenhet:

De nio tonåringar som var placerade hos oss hade stor problematik, vi hade “Tobbe” med ADHD, vi har haft tjejer som varit utsatta för sexuella övergrepp vilket ledde till självskadebeteende där de skar sig, försökte ta sitt liv genom tabletter, slutade äta. Vissa har haft en drogproblematik, varit kriminella, lågbegåvade och alla nio har haft väldigt stora problem med skolgången. Vi hade ett jättebra samarbete med våra familjehemssekreterare, jag kunde ringa när som helst och kände mig alltid jämlik, som att vi arbetade tillsammans för barnets bästa. Men jag fick aldrig någon information om hur vi skulle hantera självskadebetenden eller kriminalitet. Det kändes ofta som att jag kunde mer än dem som jag pratade med på socailtjänsten och att jag fick hitta lösningarna själv.

Det känns ensamt att vara en familjehemsförälder och uppleva att de som borde veta mer egentligen vet mindre än mig själv…

Eva-Lena Edholm, föreläsare

Hemsida: www.evalenaedholm.se 
Blogg: www.evalenaedholm.se/blogg
twitter: @evalenaedholm.se
facebook: www.facebook.com/EvaLenaEdholmForelasareHandledareOchKonsult?ref_type=bookmark
Eva-Lena Edholm

 

Share This Post

4 Comments

 1. Visst är det så som du skriver, vi får nya socialsekreterare i 25 års åldern som tror att det är sekretess på allt…..får vi inte bakrund så KAN vi inte göra ett bra jobb.

  Reply
  • ja men varför ska jag bli drabbad av en som inte har utbildning?

   Reply
   • jag har så lust att anmäla sociala för fel i förundersökning hon har sakt fel saker om mig. man kan inte bara intervju någon o säga saker som inte är sanna!!

    Reply
 2. jag har varit i kontakt med sociala pga vårat gemsamma dotter. att jag var orolig för att hon blir misshandlad som jag o min son!!! pga hennes mående!
  det blev en grundlig undersökning tillbaka 12 år o exmannen fick säga sitt om mina komentarer men jag fick inte komenntera hans ord!! jag tycker att handledaren brustit mot lagen. jag måste också få chansen att utrycka mig hans ord!!!!men min utredare sa att jag fick skicka mina komentarer till exet själv!! men jag sa att han kommer vägra att läsa mina kommentarer.Jag annser att du har skrivet fel om mig!!!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar