Share This Post

Barns villkor / Ekonomi / Föräldrar och barn / Socialpolitik

Segregationen och klyftorna borde oroa långt fler

Närmare en tredjedel av alla barn i Sverige tillhör olika minoriteter i dag. Gemensamt för många av dem är att de växer upp i segregation och fattigdom. Det är detta, inte den tilltagande mångfalden i sig, som oroar inför framtiden, skriver Tobias Hübinette.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar