Share This Post

Integration / SocialNätet-Arkiv / Utsatta bostadsområden

Segregationen kan öka om nyanlända inte får jobb

Det finns en uppenbar risk att boendesegregationen ökar om nyanlända inte lättare och snabbare kan ta sig in på arbetsmarknaden. Det slår ESO, Expertgruppen för offentlig ekonomi, fast i den rapport som gruppen presenterades idag.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar