Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Satsningar på förstärkt social omsorg i vårbudgeten

Regeringen gör stora satsningar på viktiga områden inom det socialpolitiska området i vårbudgeten. Nya medel tillförs för att bekämpa narkotikan och minska alkoholskadorna. Regeringen möjliggör också för ungdomar att feriearbeta utan att det påverkar familjens försörjningsstöd. Arbetet påbörjas med att reformera tandvårdsstödet för vuxna. Dessutom förändras utformningen av Bostadstillägget för pensionärer för att öka den andel som den enskilde får behålla när arbetsinkomsten ökar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar