Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Satsning på vård och socialt stöd till personer med psykisk ohälsa

Socialstyrelsen gör nu ytterligare satsningar på utvecklingen av vård och socialt stöd till personer med psykisk sjukdom eller psykiska funktionshinder. En plan för arbetet överlämnas till regeringen idag. Kunskapsutveckling, samverkan och stöd i juridiska frågor är några viktiga områden där Socialstyrelsen kommer att göra extra satsningar. Syftet är att patienter och brukare ska få tillgång till vård och socialt stöd av hög kvalitet under rättssäkra former.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar