Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Satsning på skolor i utanförskapsområden

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att genomföra en satsning på skolor i stadsdelar som präglas av utbrett utanförskap. – En bra lärare kan ha avgörande betydelse för hur resten av livet gestaltar sig. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen, säger biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar