Share This Post

Barn och ungdom / Barn och ungdom - Psykisk hälsa / SocialNätet-Arkiv / Suicidalitet

Satsning mot självskadebeteende

Unga som skadar sig själva ska inte längre vårdas på rättspsyk. Region Skåne ska nu samordna ett nationellt projekt för att utveckla forskning och vård för unga med självskadebeteende. Målet är att antalet unga som skadar sig själva ska minska, samt att färre unga ska tvångsvårdas.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar