Share This Post

Barn och ungdom / Förebyggande arbete / SocialNätet-Arkiv

Satsning för att minska självskadebeteende hos unga.

SKL och Socialdepartementet har enats om en satsning för att utveckla och samordna insatserna för att minska antalet unga med självskadebeteende. Syftet med överenskommelsen är att utveckla och samordna kunskap kring unga med risk för, eller med allvarliga självskadebeteenden.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar