Share This Post

Arbetsmarknad / Invandrarkvinnor / Utlandsfödda på arbetsmarknaden

Satsa på fler jobb till utrikesfödda kvinnor

“Endast 63 procent av de utrikesfödda kvinnorna i åldern 20-64 år har arbete. Det är en situation som kräver krafttag och reformer från regeringen”, skriver Erik Andersson, riksdagsledamot (M) arbetsmarknadsutskottet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar