Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete och hälsa

Särskild satsning för en mer jämlik hälso- och sjukvård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har slutit en överenskommelse för jämlik vård. Den omfattar åtgärder som ska öka användandet av öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården och på så sätt bidra till en mer jämlik vård med högre kvalitet och effektivitet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar