Share This Post

Arbetsmarknad / SocialNätet-Arkiv / Utlandsfödda på arbetsmarknaden

Sanktioner mot nyanlända invandrare som tackar nej till jobb – nytt lagförslag från regeringen

Regeringen har lagt ett nytt lagförslag som innebär att en nyanländ som deltar i etableringsinsatser och utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet arbete ska förlora sin etableringsersättning och rätt till fortsatta insatser.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar