Share This Post

Metoder / Psykisk hälsa & demens / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Sången är framgången

Ungefär 160 000 personer lever med demenssjukdom i Sverige, enligt statistik från Socialstyrelsen. Lena Marmstål Hammar, docent i vårdvetenskap vid MDH, vill med hjälp av sin forskning om vårdarsång förbättra förutsättningarna för dessa individer, så att de kan leva ett bra liv trots vissa hälsohinder.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar