Share This Post

Bostad

Samverkan viktigt för att minska hemlöshet

Socialstyrelsens senaste nationella kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär visar att den har ökat sedan 2005 men också att en mindre andel av de hemlösa har svåra sociala problem. Samverkan mellan socialtjänst, bostadsplanering och bostadsmarknadens aktörer behöver stärkas anser SKL.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar