Share This Post

Föräldraskap / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Samverkan mellan kommuner och forskning ger framgångsrikt föräldrastöd

Statens folkhälsoinstitut överlämnar slutrapporter för två regeringsuppdrag: Kommunala strategier för föräldrastöd samt Lokalt hälsofrämjande arbete för barn och unga.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar