Share This Post

Barn och ungdom / Barn och ungdom - Psykisk hälsa / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Samverkan kring barn med psykisk ohälsa

De senaste tre år har SKLs Modellområdesprojekt arbetat intensivt med att få till samverkan mellan skola, socialtjänst, primär- och specialistvård pågått. Resultaten visar att det går att korta köerna till vård, förbättra skolresultat och skydda barn som riskerar att fara illa. Detta trots pressade ekonomiska förutsättningar, haltande lagstiftning och verksamheter med olika styrning, budget och organisationskultur.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar