Share This Post

Anhöriga / Böcker / LSS / Okategoriserade / Socialt arbete

Samverkan – Anhöriga och personal i LSS-verksamhet


Samverkan – Anhöriga och personal i LSS-verksamhet

ID: 1050892035
Författare: Susanne Larsson och Lasse Nohrstedt
Förlag: Komlitt
ISBN: 978-91-7251-115-6
Språk: svenska
Utgivningsår: 2012

Personalen inom LSS-verksamheten är vardagshjältar. En utmaning i arbetet kan vara samverkan med anhöriga. Hur kontakten mellan personal och anhöriga fungerar är av stor betydelse för alla inblandande, inte minst brukaren. Dessa relationer präglas i bästa fall av en inspirerande och konstruktiv samverkan. Men emellanåt kan konflikter uppstå, ofta på grund av brist på förståelse och kommunikation. I denna bok finns verklighetsnära berättelser om vardagen inom boende och personlig assistans, där både personal och anhöriga kommer till tals. Förslag ges på konkreta åtgärder som skapar större inlevelseförmåga, bättre förståelse och en bättre samverkan. Vinnare är personal och anhöriga och, viktigast av allt, brukaren.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar