Share This Post

Äldre / Psykiatri / Psykisk hälsa & demens / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Samtal minskar stressen hos både dementa och anställda

Både vårdare och boende blir mindre stressade när vårdarna lär sig att bli bättre på att lyssna och bekräfta människor med demens. Det berättar Görel Hansebo, som leder ett mångårigt forskningsprojekt om samtalsteknik i demensvård.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar